ભારતીય ..નેવી વીંગની પહેલી સ્ત્રી લડાયક …..

ભારતીય ..નેવી વીંગની પહેલી સ્ત્રી લડાયક …..First Indian Navy Women ready for war ….. Indian Navy

નીચેની લીંક ને click કરો

http://www.youtube.com/watch?v=x_MKO7tky9Y

http://www.youtube.com/watch?v=vkKdJCO0gcI

પારૂ  કૃષ્ણકાંત  “પિયુની”

પૂરી માહિતી પોસ્ટ સ્વરૂપે વાચવા માટે નીચે ની લીંક ક્લિક કરો .

http://brsinh.wordpress.com/2010/10/24/%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AA%A4%E0%AB%80%E0%AA%AF-%E0%AA%A8%E0%AB%8C%E0%AA%95%E0%AA%BE%E0%AA%A6%E0%AA%B3%E0%AA%AE%E0%AA%BE%E0%AA%82-%E0%AA%85%E0%AA%82%E0%AA%AC%E0%AA%BF%E0%AA%95%E0%AA%BE/

About Piyuni no pamrat ( પિયુનીનો પમરાટ )

"પિયુનીનો પમરાટ " પારૂ કૃષ્ણકાંત "પિયુની"નો ગુજરાતી બ્લોગ . ગુજરાતી કવિતા , પ્રેમકાવ્યો, બોધકાવ્યો, પ્રકૃતીકાવ્યો, પ્રેરણાત્મક વાર્તા ..કથાઓ , મીઠા સંભારણા, "અનુભાવવાણી", પ્રેમ, All about Love , Food for thought , અને બીજું ઘણું બધું...... પ્રેમનું ઝરણું બની વહેવું મુજને , સ્વજનોના હ્રદય મહીં રહેવું મુજને , મોગરો બનીને મહેકવાને ચાહું. પધારો આપનું હ્રદયથી સ્વાગત છે. પારૂ કૃષ્ણકાંત 'પિયુની'
This entry was posted in પ્રેરણાત્મક વાર્તા..કથાઓ and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s