“એક સંવાદ ….એક યાદ” ….5

Piyuninopamrat's Blog

“એક સંવાદ ….એક યાદ”    ….5

પિયુજી: “આજે એક સાવ ગરીબ દેખાતું …એકદમ મજૂર જેવું પેશન્ટ આવ્યુ અને એની સાથે એક એકદમ વેલડ્રેસ્ડ .. અપટુડેટ ..ભાઈ આવ્યા અને સામે બેઠા, જેવો પેશન્ટને તપાસી ને હું એકઝામિનેશન રૂમમાંથી બહાર આવ્યો તો કહે .. શું લાગે છે સાહેબ? એટલે હું જરા એલર્ટ થઈ ગયો….. કારણ કે લગભગ એવું બનતું હોય કે કાંઈ વધારે પ્રોબ્લેમેટીક રોગ હોય, કે આરામની જરૂરીયાત વાળું હોય તો, આવી વખતે પેલો ગરીબ માણસ સરખું કામ નહિ કરી શકે તેવું લાગે તો તેને બિચારાને નોકરીમાંથી છુટો કરી નાખે! .. તેથી મેં જરા સાચવીને જવાબ આપ્યો … ના ના એવું કંઈ ખાસ ચિંતા જેવું નથી. … દવા કરશું એટલે આવી જશે!” તો પેલા ભાઈ કહે … ના ના સાહેબ … જે કંઈ ટેસ્ટ કરવા પડે !જે કંઈ ખર્ચો થાય … કોઈ ચિંતા નથી હું બેઠો છું, પણ આને સાવ રેડી કરી નાખો.!”

એટલે મેં જરા જાણવાને ઈરાદે પૂછ્યું, “આપ કોણ ?…

View original post 391 more words

Advertisements

About Piyuni no pamrat ( પિયુનીનો પમરાટ )

"પિયુનીનો પમરાટ " પારૂ કૃષ્ણકાંત "પિયુની"નો ગુજરાતી બ્લોગ . ગુજરાતી કવિતા , પ્રેમકાવ્યો, બોધકાવ્યો, પ્રકૃતીકાવ્યો, પ્રેરણાત્મક વાર્તા ..કથાઓ , મીઠા સંભારણા, "અનુભાવવાણી", પ્રેમ, All about Love , Food for thought , અને બીજું ઘણું બધું...... પ્રેમનું ઝરણું બની વહેવું મુજને , સ્વજનોના હ્રદય મહીં રહેવું મુજને , મોગરો બનીને મહેકવાને ચાહું. પધારો આપનું હ્રદયથી સ્વાગત છે. પારૂ કૃષ્ણકાંત 'પિયુની'
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s